Chủ đề: giá vé xem phim

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá vé xem phim, cập nhật vào ngày: 25/08/2019

Bảng giá vé xem phim Rạp Quốc Gia năm 2016
Giá vé xem phim tại các rạp Lotte Cinema Hà Nội năm 2016
Giá vé xem phim tại các rạp Platinum Hà Nội năm 2016
Bảng giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016
Cập nhật mới nhất giá vé xem phim tại rạp Quốc Gia, rạp Tháng Tám và rạp Kim Đồng