Chủ đề: giáo dục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giáo dục, cập nhật vào ngày: 30/04/2017

Xã hội ngày càng phát triển, sự lệch lạc trong xu hướng tính dục càng đa dạng và phức tạp. Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương với nguy cơ bị xâm hại tình dục. Giáo dục trẻ như thế nào để bé ý thức về cách bảo vệ bản thân trước hiểm họa này?

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2016-2017, trong đó top 10 trường tốt nhất chủ yếu thuộc về Mỹ và Anh.

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp phí xét tuyển đại học, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2016 hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí xét tuyển, thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016.