Chủ đề: giải tỏa bãi đỗ xe khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giải tỏa bãi đỗ xe khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, cập nhật vào ngày: 17/01/2019