Chủ đề: giải tỏa bãi đỗ xe khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giải tỏa bãi đỗ xe khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, cập nhật vào ngày: 23/05/2019