Chủ đề: giấy phép kinh doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giấy phép kinh doanh, cập nhật vào ngày: 20/11/2018

Hôm nay, 25/11, Bộ Giao thông Vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô tại địa chỉ dichvucong.mt.gov.vn.

Những điều kiện bắt buộc khi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Nội dung Nghị định 68/2016/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 6, số doanh nghiệp được thành lập mới trên cả nước là 9.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 78.299 tỷ đồng, giảm 2,6% về số doanh nghiệp và 22,6% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2016. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng cửa, giải thể là 864 doanh nghiệp.