Chủ đề: giấy phép kinh doanh vận tải

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giấy phép kinh doanh vận tải, cập nhật vào ngày: 23/05/2019

Hôm nay, 25/11, Bộ Giao thông Vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô tại địa chỉ dichvucong.mt.gov.vn.