Chủ đề: hà nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hà nội, cập nhật vào ngày: 19/08/2018

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4014/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội với kinh phí dự tính hơn 60 tỷ đồng.