Chủ đề: hạn mức rút tiền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hạn mức rút tiền, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Một trong những nội dung mới của Thông tư 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng. Đây là dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM).