Chủ đề: hệ thống giáo dục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hệ thống giáo dục, cập nhật vào ngày: 16/07/2019

Phi lợi nhuận để tạo đòn bẩy đột phá

Hệ thống giáo dục Vinschool vừa chính thức công bố tuyển sinh từ bậc Mầm non đến hết Trung học phổ thông cho năm học 2016 - 2017. Với định hướng giáo dục toàn diện, chú trọng thực dạy - thực học, Hệ thống giáo dục Vinschool đã và đang là nơi gửi gắm tương lai đầy tin cậy của 10.000 phụ huynh học sinh các cấp.