Chủ đề: học viện báo chí tuyên truyền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về học viện báo chí tuyên truyền, cập nhật vào ngày: 18/12/2018

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp phí xét tuyển đại học, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2016 hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí xét tuyển, thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016.

Điểm xét tuyển Đại học của 19 trường quân đội năm 2015