Chủ đề: hội thánh đức chúa trời

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hội thánh đức chúa trời, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Đối tượng Phan Thị Sương (sinh năm 1992) đã thuê một ngôi nhà ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An làm nơi tập hợp, dụ dỗ, lôi kéo những người dân nhẹ cả tin tham gia cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa trời", nghiêm trọng hơn, trong danh sách hội viên có rất nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn.