Chủ đề: hacker bitcoin tại Hồng Kong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hacker bitcoin tại Hồng Kong, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

"Có khoảng 119.756 Bitcoin đã bị đánh cắp, tương đương khoảng 65 triệu USD với giá hiện tại", sự cố Hacker tấn công sàn chứng khoán Hồng Kông Bitfinex đã khiến nhiều sàn trên thế giới đã ngưng giao dịch khiến giá Bitcoin giảm mạnh.