Chủ đề: kỹ sư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kỹ sư, cập nhật vào ngày: 24/08/2019

Từ nhiều năm trước, ngành công nghệ thông tin đã được dự báo sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thực tế đã chứng minh ngành này vẫn còn phát triển tại Việt Nam.