Chủ đề: kiểm nghiệm thực phẩm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kiểm nghiệm thực phẩm, cập nhật vào ngày: 21/03/2019

VinMart & VinMart+ là hệ thống siêu thị đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư hệ thống phòng kiểm nghiệm, giúp kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm đầu vào để cung cấp những sản phẩm an toàn nhất cho khách hàng. Hãy cùng chúng tôi khám phá một trong những phòng kiểm nghiệm thực phẩm lớn nhất của hệ thống này.