Chủ đề: kinh doanh đa cấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh doanh đa cấp, cập nhật vào ngày: 18/12/2017

Cục Quản lý Cạnh tranh vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc.