Chủ đề: lây nhiễm HIV

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lây nhiễm HIV, cập nhật vào ngày: 20/07/2019

Bộ Y tế cũng đã cử đoàn công tác đến địa phương để phối hợp, tìm hiểu nguyên nhân và yêu cầu Phú Thọ khẩn trương xác minh, yêu cầu phải xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.