Chủ đề: lãi suất cho vay ngắn hạn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lãi suất cho vay ngắn hạn, cập nhật vào ngày: 20/01/2019

Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do TCTD và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.