Chủ đề: lãi vay tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lãi vay tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 25/02/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thách thức đối với cho vay tiêu dùng chính là kiến thức tài chính của đại bộ phận khách hàng vẫn chưa cao – chính vì vậy, Chương trình tư vấn Kiến thức tài chính tiêu dùng mà Công ty Tài chính Home Credit thực hiện trong 3 năm qua là một trong những giải pháp để vượt qua thách thức này.