Chủ đề: lãi vay tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lãi vay tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 19/02/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.