Chủ đề: lương tối thiểu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lương tối thiểu, cập nhật vào ngày: 16/11/2018

Lý giải về mức đề xuất của cơ quan đại diện người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính, cho biết: “Mức đề xuất 13,3% mà chúng tôi đưa ra là kỳ vọng để chấm dứt lộ trình tiền lương tối thiểu phải chạy đuổi theo mức sống tối thiểu"...

Ai được tăng lương kể từ ngày 1/1/2017?
Tăng lương tối thiểu vùng 2017: Đã có phương án chốt!
3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017

Trong hội thảo mới đây về lao động, Tổng cục Thống kê đã cung cấp những con số mới nhất về chất lượng lao động cũng như tỷ lệ thất nghiệp của lao động Việt Nam trong những quý gần đây. 

Những quy định mới về lương trong năm 2016

Cuộc họp bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 đã thất bại do hai bên là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (đại diện cho người lao động) và Phòng Công nghiệp và thương mại VCCI chưa thống nhất được ý kiến.

Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 350.000 - 550.000 đồng