Chủ đề: luật phòng chống tác hại của rượu bia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật phòng chống tác hại của rượu bia, cập nhật vào ngày: 16/02/2019

Tại Hội thảo đánh giá tác động kinh tế - xã hội liên quan đến dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận về khả năng đáp ứng của Dự thảo Luật so với khuyến cao của WHO.