Chủ đề: năm 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năm 2018, cập nhật vào ngày: 21/10/2018

Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 sẽ “cải thiện” hơn so với năm 2017, trong đó 23-30,5% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”.