Chủ đề: năm mậu tuất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năm mậu tuất, cập nhật vào ngày: 23/01/2018

Người xưa cho rằng, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Tất cả có 9 ngôi sao, gọi là cửu diệu, cứ 9 năm luân phiên trở lại một lần. Cửu diệu bao gồm cả sao tốt và xấu. Nếu gặp cả sao và hạn xấu, nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải, giảm nhẹ tai ương. Xem sao hạn năm Mậu Tuất 2018 của 12 con giáp nhé!