Chủ đề: nghĩa vụ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghĩa vụ, cập nhật vào ngày: 15/12/2018

Bộ Tài chính mới đây cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hàng chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan, chú trọng hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/4/2016