Chủ đề: nghiêm cấm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghiêm cấm, cập nhật vào ngày: 26/08/2019

Nghiêm cấm các trường tựu trường trái với quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2019-2020 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào các lớp.

Mới đây, sự việc thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến việc tự ý đăng ảnh trẻ em lên mạng xã hội cùng nội dung tiêu cực trong khi không xin phép cha mẹ bé đang khiến dư luận xôn xao...