Chủ đề: nghiên cứu mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghiên cứu mới, cập nhật vào ngày: 20/01/2019

Cuộc nghiên cứu theo dõi hơn 30.000 nam giới trong vòng 20 năm 1985-2005, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Helsinki, Phần Lan đưa ra kết luận: Đàn ông có nguy cơ chết sớm hơn nếu có con trước tuổi 25