Chủ đề: nguyệt thực

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguyệt thực, cập nhật vào ngày: 25/03/2019

Nguyệt thực nửa tối sắp diễn ra trên thế giới vào ngày 10 và 11/2, Việt Nam cũng là một trong các nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ có thể quan sát được hiện tượng này.