Chủ đề: phí bảo trì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phí bảo trì, cập nhật vào ngày: 26/03/2019

Hồ Gươm Plaza: Sai phạm ở những đâu?
Xử lý thế nào khi chủ đầu tư trốn tránh bàn giao quỹ bảo trì?

Tại nhiều khu chung cư diễn ra tình trạng người dân đã chuyển về ở cả nửa năm hay 1 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chây ì giữ quỹ bảo trì, không bàn giao lại cho người dân và cũng không mảy may có trách nhiệm đối với những hư hại, xuống cấp của hệ thống cơ sở hạ tầng.

Cần hiểu thế nào về quỹ bảo trì chung cư?

Quỹ bảo trì chung cư là khoản mà bên mua và bên bán cùng có trách nhiệm đóng góp khoản tiền 2% đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư...

Xem xét tạm dừng thu phí đường bộ với xe máy từ 1/1/2016

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô từ ngày 1/1/2016, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9/2015.

Thu phí đường bộ xe máy: Gương mẫu có khi chịu thiệt thòi?

Một số địa phương đã kiến nghị bãi bỏ phí bảo trì đường bộ đối với xe máy tuy nhiên, vẫn có địa phương không đồng thuận với việc bỏ thu loại phí này. Việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy không đồng nhất có đang gây ra sự bất công bằng cho người dân?