Chủ đề: phí bảo vệ môi trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phí bảo vệ môi trường, cập nhật vào ngày: 20/04/2018

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là bao nhiêu?