Chủ đề: phụ huynh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phụ huynh, cập nhật vào ngày: 10/12/2018

Dù đã có nhiều quy định của ngành Giáo dục chấn chỉnh “lạm thu”, song vẫn còn một số trường đặt ra những khoản thu, thực hiện thu xã hội hóa không đúng quy định. Vậy vì sao vẫn còn tình trạng đó xảy ra?

Phụ huynh và giáo viên từng rất hào hứng với chương trình sữa học đường vì được trợ giá đến 50% nhưng thông tin về cơ sở cung cấp sữa chưa được chính thức công bố khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng.