Chủ đề: phong tục tập quán

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phong tục tập quán, cập nhật vào ngày: 18/12/2018

Tết chơi ở đâu, xem gì?

Nhiều điểm vui chơi tết sẽ được tổ chức phục vụ nhân dân vui chơi, góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về