Chủ đề: quản lý

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quản lý, cập nhật vào ngày: 25/08/2019

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA...