Chủ đề: quản lý kinh doanh đa cấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quản lý kinh doanh đa cấp, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Tại nghị định Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 2/5 tới đây, Chính phủ yêu cầu các tổ chức đăng ký hoạt động phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên, phải có hệ thống thông tin liên lạc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp...