Chủ đề: quyết định

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quyết định, cập nhật vào ngày: 24/04/2018

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.