Chủ đề: quyền người tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quyền người tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 23/02/2019

Từ năm 2015, Chính phủ quyết định ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Làm gì khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Mặc dù đã có những cơ quan, hiệp hội bảo vệ quyền người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào quyền ấy cũng được tôn trọng và thực hiện đúng theo quy chuẩn. Vậy khi quyền lợi chính đáng của bản thân bị xâm hại, người tiêu dùng phải làm gì?

Người tiêu dùng có những quyền lợi gì?