Chủ đề: rạp Kim Đồng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rạp Kim Đồng, cập nhật vào ngày: 20/02/2019

Bảng giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016
Cập nhật mới nhất giá vé xem phim tại rạp Quốc Gia, rạp Tháng Tám và rạp Kim Đồng