Chủ đề: sản phẩm mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản phẩm mới, cập nhật vào ngày: 23/10/2018

Panasonic ra mắt giải pháp an ninh cho kinh doanh bán lẻ

Lấy trộm hàng, tính tiền thiếu, vào tên mã hàng đặt tiền sai… là thách thức phổ biến mà công ty bán lẻ phải đối mặt. Panasonic giúp các Công ty giảm thiểu sự hao hụt bằng cách thực hiện các giải pháp về an ninh có thể, ngăn ngừa tội phạm với chi phí tiết kiệm.