Chủ đề: tình hình bão số 13 - Haikui

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tình hình bão số 13 - Haikui, cập nhật vào ngày: 20/06/2019