Chủ đề: tăng lương cơ sở

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng lương cơ sở, cập nhật vào ngày: 20/04/2019

Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở kể từ 1/7/2017
Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/7/2017

Chiều 11/11, với 79,31% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017 (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng).

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ tháng 6
Từ 1/1/2016 ai được tăng lương và tăng như thế nào?
Từ 1/5/2016 lương cơ sở có thể tăng bao nhiêu?