Chủ đề: tăng trưởng kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng trưởng kinh tế, cập nhật vào ngày: 14/12/2017

Trong năm nay, mặc dù kinh tế khả quan với tốc độ phát triển khoảng 6,32%. Tuy nhiên ngành nông lâm thuỷ sản lại có mức tăng trưởng giảm mạnh so với năm trước.