Chủ đề: tăng trưởng kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng trưởng kinh tế, cập nhật vào ngày: 21/11/2018

Việt Nam đã và đang thực hiện các cải cách trong ngành ngân hàng nhằm tăng cường tài chính bền vững - Theo báo cáo toàn cầu về tiến bộ trong cải cách hướng tới tài chính bền vững do Mạng lưới Ngân hàng Bền vững (SBN) thực hiện.

Từ 11/1, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức giảm lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động tốt trong các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp SME nói riêng và tăng trưởng của nền kinh tế nói chung trong năm 2018.

Trong năm nay, mặc dù kinh tế khả quan với tốc độ phát triển khoảng 6,32%. Tuy nhiên ngành nông lâm thuỷ sản lại có mức tăng trưởng giảm mạnh so với năm trước.