Chủ đề: tăng trưởng kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng trưởng kinh tế, cập nhật vào ngày: 25/06/2017

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người đi vay, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cho vay tiêu dùng còn là đòn bẩy kích thích sản xuất phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở ra một môi trường thanh toán theo hướng hiện đại hơn.

Trong năm nay, mặc dù kinh tế khả quan với tốc độ phát triển khoảng 6,32%. Tuy nhiên ngành nông lâm thuỷ sản lại có mức tăng trưởng giảm mạnh so với năm trước.