Chủ đề: tạm giam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tạm giam, cập nhật vào ngày: 19/12/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.