Chủ đề: tháng Chạp năm Đinh Dậu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tháng Chạp năm Đinh Dậu, cập nhật vào ngày: 21/11/2018

Nhằm đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn, liên tục và chất lượng điện năng phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tăng cường gần 20.000 lượt trực trong dịp này, đồng thời quyết định không cắt điện đến hết ngày mùng 5 Tết.