Chủ đề: thói quen tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thói quen tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 24/01/2018

Một khảo sát do Q&Me - dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam thực hiện dựa trên bảng hỏi đối với hơn 1.000 bà mẹ tại Hà Nội và TPHCM với mục đích tìm hiểu sự khác biệt trong thói quen tiêu dùng tại mỗi kênh bán lẻ đã cho ra những câu trả lời đầy bất ngờ.