Chủ đề: thông tư 22

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thông tư 22, cập nhật vào ngày: 20/10/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2016

Kể từ ngày 1/1/2016 tới đây, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi về việc đánh giá học sinh tiểu học, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ được đưa vào sử dụng, sửa đổi, bổ sung về giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất,...

Phí bảo hiểm dành cho xe cơ giới tăng tới 20% kể từ 1/4