Chủ đề: thời tiết hà nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết hà nội, cập nhật vào ngày: 22/10/2017

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 22 ngày 23/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 22 ngày 23/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 21 ngày 22/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 21 ngày 22/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 20 ngày 21/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 20 ngày 21/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 19 ngày 20/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 19 ngày 20/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 18 ngày 19/10/201 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 18 ngày 19/10/201 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 17 ngày 18/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 17 ngày 18/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 16 ngày 17/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 16 ngày 17/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 15 ngày 16/10/20177 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa, ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Ngày mai trời trở lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 15 ngày 16/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 13 ngày 14/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 13 ngày 14/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 12 ngày 13/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 12 ngày 13/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 11 ngày 12/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 11 ngày 12/10/2017 trên cả nước.