Chủ đề: thời tiết hà nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết hà nội, cập nhật vào ngày: 18/12/2017

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 17 ngày 18/12/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 17 ngày 18/12/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 16 ngày 17/12/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 16 ngày 17/12/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 15 ngày 15/12/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 15 ngày 16/12/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 14 ngày 15/12/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 14 ngày 15/12/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 6 ngày 7/12/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng . Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 6 ngày 7/12/2017 trên cả nước.