Chủ đề: thời tiết hôm nay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết hôm nay, cập nhật vào ngày: 25/11/2017

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 24 ngày 25/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 24 ngày 25/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 23 ngày 24/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 23 ngày 24/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 22 ngày 23/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 22 ngày 23/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 21 ngày 22/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 21 ngày 22/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 20 ngày 21/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 20 ngày 21/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 19 ngày 20/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 19 ngày 20/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 18 ngày 19/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trở rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 18 ngày 19/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 17 ngày 18/11/2017 khu vực hà nội mây thay đổi, không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác. Gió nhẹ; từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 17 ngày 18/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 16 ngày 17/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 16 ngày 17/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 15 ngày 16/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 15 ngày 16/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 14 ngày 15/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 14 ngày 15/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 13 ngày 14/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 13 ngày 14/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 12 ngày 13/11/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 12 ngày 13/11/2017 trên cả nước.