Chủ đề: thực phẩm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thực phẩm, cập nhật vào ngày: 22/05/2019

Mỗi người Việt ăn 3 kg thịt bò, uống 20 lít sữa/năm. Tuy nhiên, so với thế giới hiện sản lượng tiêu thụ sữa và thịt đỏ của Việt Nam còn rất thấp khi thế giới là 9kg thịt bò và 80 lít sữa//người/năm.