Chủ đề: thanh tra

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thanh tra, cập nhật vào ngày: 20/10/2018

Theo Bộ Tài chính, để chính sách thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đạt mục tiêu đề ra và khắc phục tình trạng lách luật, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về thuế BVMT đối với cơ sở sản xuất túi ni lông, để phát hiện các trường hợp trốn nộp thuế BVMT, qua đó xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thực hiện điều chỉnh mức thuế khoán cho phù hợp.

Phương án cơ quan thuế sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu tiền Bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ sử dụng lao động đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tại Hội thảo lấy ý kiến về Đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) diễn ra mới đây.