Chủ đề: thanh tra

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thanh tra, cập nhật vào ngày: 20/06/2019

Đến cuối tháng 3/2019, tỷ lệ nợ xấu các loại của toàn hệ thống ngân hàng đã giảm một nửa so với năm 2017, chỉ còn chiếm 5,65% dư nợ. Trong 7 năm qua, hệ thống đã xử lý được 907.330 tỉ  đồng nợ xấu.