Chủ đề: thanh tra giao thông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thanh tra giao thông, cập nhật vào ngày: 23/01/2018

Sắp thu giữ và xử lý gần 21.000 xe hết niên hạn sử dụng