Chủ đề: tiết kiệm hay trải nghiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiết kiệm hay trải nghiệm, cập nhật vào ngày: 24/03/2019

Thu nhập cao hơn, triển vọng kinh tế khả quan hơn cùng với niềm tin tiêu dùng tốt hơn khiến xu hướng tiêu dùng của người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ dưới 35 tuổi dần dịch chuyển từ “tiết kiệm” sang “trải nghiệm”.