Chủ đề: tiền bản quyền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền bản quyền, cập nhật vào ngày: 20/07/2019

Các quy tắc mới sẽ buộc Google và các nền tảng trực tuyến khác ký thỏa thuận cấp phép bản quyền tác phẩm trực tuyến với các nhạc sỹ, nghệ sỹ biểu diễn, tác giả, nhà xuất bản tin tức và nhà báo.