Chủ đề: trường học Ấn Độ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trường học Ấn Độ, cập nhật vào ngày: 17/12/2018

Tại ngôi trường Veena Vandini, Madhya Pradesh (Ấn Độ), học sinh được đào tạo để có thể viết thuần thục bằng cả hai tay. Lãnh đạo trường Sharma tin rằng, kỹ năng này sẽ giúp học sinh có thể học nhiều thứ tiếng hơn, đồng thời có thể viết được 2 ngôn ngữ cùng lúc.